Hanns Ludwig Katz 1892 Karlsruhe - 1940 Johannesburg

Männliches Bildnis, ca. 1920

 

Provenance, WVZ-Kunsthalle / databank, stand van zaken oktober 2020

Stiftung Kowarzik, Frankfurt am Main (z. j.); Badische Kunsthalle, Karlsruhe (z. j.); Galerie Mona Lisa, Parijs (z. j.)

Galerie Michael Hsenclever, München (z. j.); Kunsthalle Emden (sinds 1989, gift van Henri Nannnen)

Provenance, stand van zaken juni 2022

Stiftung Kowarzik, Frankfurt am Main (sinds ? - 1921)

Badische Kunsthalle, Karlsruhe (sinds 1921-10 juli 1937, schenking door Stiftung Kowarzik) Velten / Mark, Depot für Propagandaausstellung (sinds 1938- ?, inbeslagname in Badische Kunsthalle)

[...] Provenance tot nog toe onbekend

Mona Lisa Gallery, Parijs (sinds ? -1964)

Particuliere collectie, Parijs (sinds ?- circa midden jaren tachtig)

Galerie Michael Hasenclever, München (sinds circa midden jaren tachtig-1987, aankoop uit particuliere collectie)

Collectie Henri Nannen, Hamburg (sinds 1987-1989, koop van Galerie Michael Hasenclever) Stiftung Henri und Eske Nannen en Schenkung van de Loo, Emden (sinds 1989, gift van Henri Nannen)

 

Het is niet met zekerheid te stellen wanneer precies Männliches Bildnis werd geschilderd. Vóór 1921 behoorde het schilderij toe aan de Stiftung Kowarzik. Pauline Kowarzik was de eerste vrouw die een raadgevende functie bekleedde in de aankoopcommissie van de Städtische Galerie in Städel. Haar man Josef was beeldhouwer en medaillemaker en onderwees beeldhouwen aan het Städelschen Kunstinstituut. In 1911 werd het vermogen van het echtpaar gebruikt voor de oprichting van een Stichting, die als belangrijkste taken had de hedendaagse Duitse kunst te bevorderen en kunstenaars in nood te steunen.

Hanns Ludwig Katz ontmoette Pauline Kowarzik waarschijnlijk in de Frankfurter kunstscène. Hij was medeoprichter van de Ghat-groep aldaar en lid van het kunstenaarsverband van Frankfurt. Voordien had hij schilderkunst gestudeerd aan de Akademie van Baden, en kunstgeschiedenis en architectuur aan de Technische Hochschule in zijn geboortestad Karlsruhe. Hij stond ook ingeschreven aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Heidelberg en later aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. In 1936 emigreerde hij naar Johannesburg, Zuid-Afrika. In 1937 werden enkele van zijn werken in beslag genomen, omdat ze als "ontaard" werden bestempeld.

In 1921 werd het Männliches Bildnis door de Stiftung Kowarzik aan de Badische Kunsthalle Karlsruhe (etiket en nr. 1414) geschonken. Daar werd het op 10 juli 1937 door de Reichskammer der Bildenden Künste in beslag genomen ten bate van de tentoonstelling van "ontaarde kunst" in München. Het werd tentoongesteld op de bovenverdieping/zaal 2 in de Hofgartenarkaden onder de lasterlijke titel "Offenbarung der jüdischen Rassenseele". Daarna werd het in 1938 voor onbekende tijd in het Depot für Propagandaausstellungen in Velten/Mark opgeslagen.

Waar het zich gedurende de volgende drie decennia bevond, is tot dusver onbekend. Rond 1964 dook het schilderij weer op in de galerie Mona Lisa in Parijs. Aan wie het schilderij door de galerie is verkocht, is tot op heden onbekend.

de hulp van de Galerie Hasenclever (label) kon worden gereconstrueerd dat het schilderij in het midden van de jaren tachtig uit een Parijse privé-collectie was verworven, waarin het schilderij zich mogelijk sinds het midden van de jaren 1960 bevond.

De Galerie Hasenclever verkocht het schilderij in 1987 aan Henri Nannen, die het in 1989 overdroeg aan zijn stichting.

Aangezien het schilderij in 1937 uit het bezit van het museum werd geconfisqueerd, worden er geen restitutieclaims ingediend.

Terug naar het overzicht

Ga verder naar de volgende tekst

Drücke Enter, um die Suche zu starten