Aanwijzingen volgen ...

Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van een breed scala aan informatiebronnen om meer te weten te komen over de eigendomsgeschiedenis van de kunstwerken.

Concrete aanwijzingen zijn soms te vinden op het kunstwerk zelf. Bij schilderijen zijn, naast de datum en de signatuur op de voorzijde, vooral de achterzijde van het schilderij en de lijst interessant. Er kunnen stempels, opschriften, etiketten of zegels zijn die aanwijzingen geven over vorige eigenaars, veilingen of de tentoonstellingsgeschiedenis.

Intern werden werkdossiers met verzamelde informatie, zoals beeldmateriaal, beschrijvingen van werken, krantenartikelen en enkele brieven, restauratiedossiers, mappen en indexkaarten over de privé-collectie van Henri Nannen, kopieën van facturen en een in 2000 gepubliceerde oeuvrecatalogus, geïndexeerd en op grond van kritisch bronnenonderzoek geëvalueerd.

Daarnaast werden talrijke tentoonstellings- en veilingcatalogi en oeuvrecatalogi bestudeerd en werd databankonderzoek verricht naar bekende vroegere eigenaars, kunstenaars en naar de kunstwerken en hun herkomstkenmerken.

Contact opnemen met bekende vorige eigenaars, beheerders van nalatenschappen, galeries, veilinghuizen en musea waar de kunstwerken in het verleden in bruikleen waren tentoongesteld, speelde ook een belangrijke rol bij het verifiëren van reeds bekende informatie en het naar voren brengen van nieuwe informatie.

Terug naar het overzicht

Ga verder naar de volgende tekst

Drücke Enter, um die Suche zu starten