Hermann Max Pechstein 1881 Zwickau - 1955 Berlijn

Schilfbruch, 1921

 

Provenance, WVZ-Kunsthalle / database, stand van zaken oktober 2020

Serge Sabarsky Gallery, New York (z. j.); Kunsthalle Emden (sinds 1995, gift van Eske Nannen)

Provenance, stand van zaken juni 2022 

Collectie Dr. Walter Minnich, Montreux (waarschijnlijk sinds 1923- mogelijk 1940, aankoop van de kunstenaar)

Collectie Alice Minnich, Luzern (mogelijk sinds 1940-?, legaat van Dr. Walter Minnich)

Collectie Dr. Fritz Valentien / Galerie Valentien, Stuttgart (sinds ?-?)

Kunsthandel Helen Serger (La Boetie), New York (sinds 1965-? )

Galerie Aenne Abels, Cain (1971)

Galerie Serge Sabarsky, New York (sinds ?-1972)

Collectie Henri Nannen, Hamburg (sinds 1972-1995, aankoop van Galerie Serge Sabarsky) Stiftung Henri und Eske Nannen en Schenkung Otto van de Loo, Emden (sinds 1995, gift van Eske Nannen)

 

In 1906 voltooide Hermann Max Pechstein zijn studie aan de academie in Dresden. In datzelfde jaar ontmoette hij Erich Heckel en Ernst Ludwig Kirchner en sloot hij zich aan bij de kunstenaarsvereniging Die Brücke. In 1910 was hij medeoprichter van de Neue Sezession, en in 1918 van de Novembergruppe. In 1937 werd Pechstein van de Kunstacademie gestuurd. 326 van zijn werken in musea werden in beslag genomen en zes van zijn schilderijen werden getoond op de beruchte tentoonstelling "Entartete Kunst".

Het schilderij Schilfbruch ontstond in 1921 tijdens een verblijf van enkele maanden in Leba aan de Pommerse Oostzeekust (bron: vermelding in het atelierboek).

Pechstein kwam in 1919 voor het eerst in contact met de eerste eigenaar van het schilderij, de arts Dr. Walter Minnich, die in Montreux (Zwitserland) woonde en sinds begin 1920 op vriendschappelijke voet met hem stond. Dit kwam tot uiting in talrijke brieven en vijf bezoeken van Pechstein. In 1923 initieerde Minnich een Pechstein-tentoonstelling in het Kunsthaus Zürich, waar het schilderij te zien was. Minnich betaalde ook de kosten van Pechsteins reis naar Zwitserland. Als dank zou de kunstenaar hem het schilderij Schilfbruch van de tentoonstelling in Zürich hebben gegeven (bron: brief Pechstein aan Minnich, 2.3.1923, publicatie Kunstmuseum Luzern 2006). Deze informatie wordt echter niet vermeld in de in 2011 gepubliceerde oeuvrecatalogus van Pechstein. Daar wordt gesteld dat de overname “rond 1920” plaatsvond, hetgeen kan worden betwijfeld, aangezien het doek van 1921 dateert. In de publicatie uit 2006 staat tevens dat het schilderij zich in 1936 niet meer in de Minnich Collection bevond. In de oeuvrecatalogus daarentegen staat dat het na de dood van Walter Minnich in 1940 in het bezit van zijn dochter is gekomen.

Na een lange reeks eigendomswisselingen verwierf Henri Nannen het schilderij in 1972 van de Serge Sabarsky Gallery. Eske Nannen droeg het in 1995 over aan de Kunsthalle Emden.

Conclusie: Er zijn onduidelijkheden en hiaten in de eigendomsgeschiedenis van het schilderij tussen 1933 en 1945. Deze moeten verder worden onderzocht.

Terug naar het overzicht

Ga verder naar de volgende tekst

Drücke Enter, um die Suche zu starten