Josef Scharl (1896 München - 1954 New York)

Mutter von Norma, 1932

 

Provenance, WVZ-Kunsthalle/databank, stand van zaken oktober 2020

Galerie Nierendorf, Berlijn (z. j.); Aloys Greither, Düsseldorf (z. j.); Galerie Hagemeier, Frankfurt am Main (z. j.), Kunsthalle Emden (sinds 1987, schenking van Bremer Landesbank)

Provenance, stand van zaken juni 2022

Nalatenschap van de kunstenaar, Alois Scharl, München/Neurenberg (- ten minste 1964)

Galerie Nierendorf, Berlijn (sinds 1946 - ?, aanvankelijk in commissie van Alois Scharl ontvangen) [...] Provenance tot op heden onbekend

Collectie Prof. Dr. Aloys Greither, Holzhausen/München (sinds minstens 1976 - ten minste. 1983) Kunsthandel Hagemeier, Frankfurt a. M. (waarschijnlijk sinds 1986/87 - 1987, aankoop uit de collectie van Prof. Dr. Dr. Aloys Greither)

Bremer Landesbank, Bremen (1987, aankoop van Kunsthandel Hagemeier) Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, Emden (sinds 1987, schenking van de Bremer Landesbank)

 

In een chronologisch onderzoek vanaf het moment dat het schilderij in de Kunsthalle Emden kwam, terug in de tijd, werden interne documenten over de schenking van de Bremer Landesbank aan de Henri en Eske Nannen Stichting uit 1987 en documenten over de aankoop door de Bremer Landesbank van de kunsthandel Hagemeier, eveneens uit 1987, ontsloten.

Achim Hagemeier bevestigde de aankoop van het schilderij uit de collectie van Prof. Dr. Dr. Aloys Greither.

Het is nog niet bekend wanneer en hoe het schilderij in bezit van Aloys Greither is gekomen. Maar het was zeker in zijn bezit in 1976.

Hij kon het rechtstreeks van de Galerie Nierendorf hebben gekocht. Het schilderij was daar in 1964 te zien als onderdeel van een Scharl-tentoonstelling en kan daarna als commissie of aankoop in de galerie zijn gebleven.

Voor de beoordeling van de eigendomsgeschiedenis van het schilderij tussen 1933 en 1945 zijn het jaar 1964 en de tentoonstelling in de Galerie Nierendorf van fundamenteel belang. Naar aanleiding van deze tentoonstelling hebben Magdalena en Prof. Alois Scharl een lijst opgesteld van schilderijen die zij als bruikleen uit de nalatenschap (vitrine) voor de tentoonstelling ter beschikking konden stellen. Het schilderij Mutter van Norma staat op deze lijst en was dus tot ten minste als onderdeel van de nalatenschap in het bezit van Alois Scharl. Aangenomen mag worden dat het werk tussen 1933 en 1945 door Magdalena Scharl onder de hoede werd genomen in het voormalige atelier van Josef Scharl aan de Renatastrasse 71 in München, samen met het merendeel van de schilderijen van vóór diens emigratie.

Conclusie: Het schilderij was in 1964 nog steeds in het bezit van de familie Scharl. Er is geen bewijs dat het tussen 1933 en 1945 in andere handen is overgegaan. De provenance van het schilderij is onberispelijk.

Terug naar het overzicht

Ga verder naar de volgende tekst

Drücke Enter, um die Suche zu starten