Onderzoeksstappen en -resultaten

De eerste stap in het project was een eerste controle. Alle direct beschikbare informatie over de 97 werken werd bijeengebracht en geëvalueerd om in hoofdlijnen na te gaan hoeveel reeds uit betrouwbare bronnen bekend is over het wel en wee van de werken in de periode van 1933 tot 1945.

Ongeveer tien procent van de werken kon dan als onverdacht worden geclassificeerd. Voor sommige andere kunstwerken ontbraken afzonderlijke bewijsstukken om kleine hiaten in de informatie op te vullen. De provenance van ongeveer 80 werken vertoonde daarentegen grote leemten. In de meeste gevallen waren slechts één of twee stations in de recente eigendomsgeschiedenis bekend zonder jaargegevens, en was het niet duidelijk of de bekende stations elkaar direct opvolgden in de eigendomsketen.

De volgende onderzoeksstap bestond uit een diepgaand onderzoek naar de ongeveer 80 overblijvende werken, te beginnen met het onderzoek naar de schilderijen.

Enkele weken voor de afronding van het project kan de provenance van 42 werken van het oorspronkelijke corpus als onberispelijk worden bestempeld. Bovendien werd de geschiedenis van schilderijen waarvoor in het verleden reeds een inbeslagname als gevolg van vervolging door nazi's  of een sterk vermoeden daarvan was vastgesteld, nader onderzocht: twee schilderijen uit particuliere collecties, waarvoor de Kunsthalle met de erfgenamen van de benadeelde partijen een billijke en rechtvaardige oplossing is overeengekomen, en één schilderij uit een openbare collectie. Ondanks intensief onderzoek zijn er nog steeds leemten in onze kennis over de provenance van een veertigtal kunstwerken in de periode tussen 1933 en 1945. Een diepgaand onderzoek van de beeldhouwwerken laat nog steeds op zich wachten.

Terug naar het overzicht

Ga verder naar de volgende tekst

Drücke Enter, um die Suche zu starten