HIER BIN ICH! Zelfportretten van kunstenaressen

6 mei t/m 3 september 2023

Vanaf 6 mei presenteert de Kunsthalle Emden "HIER BIN ICH!", een omvangrijke tentoonstelling van zelfportretten van kunstenaressen. Ze brengt ongeveer 80 werken in alle artistieke media van circa 30 kunstenaressen uit de 20e en 21e eeuw bijeen.

Zelfportretten hebben een lange geschiedenis die teruggaat tot de renaissance. Op enkele uitzonderingen na werd het vrouwelijke zelfportret pas vanaf de 20e eeuw, toen het voor vrouwen mogelijk werd om aan kunstacademies te studeren, een wijdverbreider verschijnsel. Deze zelfportretten geven informatie over hoe kunstenaressen zichzelf zien of gezien willen worden, en zijn tegelijkertijd getuigenissen van de rol van de vrouw in hun tijd.

De zelfportretten van de kunstenaressen gaan over momenten van reflectie, assertiviteit en wensdenken. Met thema's als moederschap, identiteit en maskerades, maar ook door het imiteren en persifleren van het mannelijke zelfbeeld, werpen zij licht op complexe sociale en politieke vraagstukken. Tegelijkertijd zijn de werken diep persoonlijk en toegankelijk.

In het selfie-tijdperk reduceert geprofessionaliseerde zelfportrettering vrouwen vaak opnieuw tot objecten van beschouwing, aangepast aan uiterlijke conventies.

De zelfportretten van de kunstenaressen in "HIER BIN ICH!" tonen daarentegen het grote potentieel van dit artistieke genre in al zijn diversiteit, kracht en diepte.

De rondgang door de tentoonstelling wordt afgerond met een selectie werken van vrouwelijke posities uit de belangrijke collectie van de Kunsthalle Emden.

Tegelijkertijd presenteert de Kunsthalle de expositie "Jenseits der Leere" (De leegte voorbij)  (6 mei t/m 17 sept.) met werk van de kunstenaar Jan Pleitner en een selectie modernistische meesterwerken uit de collectie van de Kunsthalle Emden.

Drücke Enter, um die Suche zu starten